GASKET SHEET

Description

PRODUKT CODE GROUP NAME Unit Arabic Name
Group:GASKET SHEET
GS-B-1.5X1.5MX1.5MM GASKET SHEET  BLACK 19.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.0X1.0MX0.5MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 44.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.0X1.0MX0.75M GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 93.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.0X1.0MX2.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 25.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.0X1.0MX3.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 5.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.0X1.0MX4.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 9.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.2X1.2MX1.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 29.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.5X1.5MX1.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 43.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.5X1.5MX1.5MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 80.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.5X1.5MX2.5MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 28.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.5X1.5MX3.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 8.00 SHEET طوقا
GS-GB-1.5X1.5MX4.0MM GASKET SHEET GRAPHITE BLACK 21.00 SHEET طوقا
GS-GB-1X1MX5.0MM GASKET SHEET-shim-BLACK 9.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.0X1.0MX1.0MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 11.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.0X1.0MX1.5MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 39.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.0X1.5MX0.5MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 15.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.0X1.5MX1.0MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 62.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.0X1.5MX1.5MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 30.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.5X1.5MX1.0MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 42.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.5X1.5MX1.5MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 58.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.5X1.5MX4.0MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 1.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.5X2.0MX1.5MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 6.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.5X2.0MX2.0MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 18.00 SHEET طوقا
GS-GW-1.5X2.0MX3.0MM GASKET SHEET GRAPHITE W/WIRE 6.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.0X1.0MX0.5MM GASKET SHEET-green 0.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.0X1.0MX1.5MM GASKET SHEET-green 3.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.0X1.0MX2.5MM GASKET SHEET-green 10.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.0X1.0MX3.0MM GASKET SHEET-green 5.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.0X1.0MX4.0MM GASKET SHEET-green 1.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.0X1.0MX5.0MM GASKET SHEET-green 6.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.2X1.2MX0.75M GASKET SHEET-green 38.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.2X1.2MX1.0MM GASKET SHEET-green 2.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.2X1.2MX3.0MM GASKET SHEET-green 7.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.2X1.2MX3.0MM GASKET SHEET-green 20.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.5X1.5MX1.0MM GASKET SHEET-green 47.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.5X1.5MX1.5MM GASKET SHEET-green 25.00 SHEET طوقا
GS-NA-1.5X1.5MX2.0MM GASKET SHEET-green 4.00 SHEET طوقا
GS-NA-1X2MX3.0MM GASKET SHEET-green 19.00 SHEET طوقا
GS-NB-1.5X1.5MX1.0MM GASKET SHEET- BLUE 10.00 SHEET طوقا
GS-NB-1.5X1.5MX1.5MM GASKET SHEET- BLUE 19.00 SHEET طوقا
GS-NB-1.5X1.5MX2.0MM GASKET SHEET BLUE 19.00 SHEET طوقا
GS-NB-1.5X1.5MX3.0MM GASKET SHEET BLUE 15.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.0MX0.8MM GASKET SHEET-RED 53.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.0MX1.5MM GASKET SHEET-RED 26.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.0MX3.0MM GASKET SHEET-RED 328.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.0MX4.0MM GASKET SHEET-RED 1.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.0MX5.0MM GASKET SHEET-RED 1.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.5MX0.8MM GASKET SHEET-RED 48.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.5MX2.0MM GASKET SHEET-RED 3.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.5MX3.0MM GASKET SHEET-RED 125.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.5MX4.0MM GASKET SHEET-RED 22.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.0X1.5MX5.0MM GASKET SHEET-RED 2.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.2X1.2MX2.0MM GASKET SHEET-RED 12.00 SHEET طوقا
GS-RD-1.5X1.5MX2.0MM GASKET SHEET-RED 8.00 SHEET طوقا